Dekarbonizácia vodíkom

Dekarbonizácia do 2000cm3 

60€

Dekarbonizácia od 2001cm3 - 3000cm3

70€

Dekarbonizácia nad 3001cm3 

80€

Poľnohospodárske stroje

90€