Úprava softvéru

Odstránenie DPF/FAP v riadiacej jednotke 

od 200€

Mechanické odstránenie DPF/FAP 

od 90€

Elektronické odstránenie EGR 

od 110€

Oprava teplých štartov TDI 

70€

Odstránenie AD-Blue v riadiacej jednotke 

od 250€