Olejový servis

Osobné vozidlá 

Výmena oleja + olejový filter 

30€

Výmena oleja + filtre (olejový, peľový, vzduchový) 

40€

Výmena oleja + filtre (olejový, peľový, vzduchový, palivový) ODPORÚČAME

45€

Výmena samostatného filtra  

5€

SUV, 4x4, Dodávkové 

Výmena oleja + olejový filter 

40€

Výmena oleja + filtre (olejový, peľový, vzduchový) 

50€

Výmena oleja + filtre (olejový, peľový, vzduchový, palivový) ODPORÚČAME

55€

Výmena samostatného filtra  

7€